ออกกำลังกายชะลอความชรา

old

ออกกำลังกายชะลอความชรา

Dr. Mark Tarnopolsky ศาสตราจารย์ภาควิชากุมารเวชแห่งมหาวิทยาลัย McMasterUniversity in Hamilton รัฐ Ontario ประเทศแคนาดาพบว่าการออกกำลังกายชะลอความชราในหนูทดลองจากการทดลองโดยใช้กลุ่มหนูทดลองซึ่งมีความผิดปกติในไมโตคอนเดรียมาแต่กำเนิด(หน่วยย่อยภายในเซลล์ทำหน้าที่สร้างพลังงานซึ่งจำเป็นมากต่อชีวิตของเซลล์ต่างๆในร่างกาย) และไม่สามารถซ่อมแซมเซลล์ของร่างกายที่เสื่อมลงก่อนวัยได้ เมื่อหนูกลุ่มนี้อายุได้ 8 เดือนซึ่งเท่ากับมนุษย์อายุ 60 ปีจึงมีปัญหาสุขภาพมากมายด้วยโรคชราและตายก่อนมีอายุครบ 1 ปี

ส่วนกลุ่มหนูซึ่งได้เริ่มออกกำลังกายตั้งแต่เมื่อมีอายุได้ 3 เดือนด้วยการวิ่งสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 45 นาที (ด้วยความเร็วเทียบเท่ามนุษย์วิ่ง 10 กม.ภายใน 55 นาที) นาน 5 เดือน

เมื่อมีอายุครบ 8 เดือนก็ยังดูอ่อนเยาว์โดยยังมีขนดกดำเป็นมัน มีปริมาณของกล้ามเนื้อและสมองเกือบเท่าเดิม มีหัวใจและอวัยวะสืบพันธุ์ทำงานได้เป็นปกติต่างกับกลุ่มหนูที่ไม่ได้ออกกำลังกายซึ่งมีอาการต่างๆของโรคชราและใกล้จะตายที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ มีปริมาณของไมโตคอนเดรียเพิ่มมากขึ้นจึงมีความผิดปกติในไมโตคอนเดรียลดลง เนื่องมาจากการวิ่งช่วยเพิ่มให้ร่างกายผลิตโปรตีนชื่อ PGC-1alpha ซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์รวมทั้งของไมโตคอนเดรียด้วย

ในตอนแรกคณะวิจัยคาดว่าการออกกำลังกายจะช่วยเพียงในเรื่องของกล้ามเนื้อและหัวใจ โดยมิได้คาดว่าจะมีผลต่อระบบของร่างกายทั้งหมดมากถึงเพียงนี้ ผลการวิจัยสนับสนุนว่า นอกจากการออกกำลังกายจะช่วยชะลอโรคชราได้แล้วยังช่วยซ่อมแซมไมโตคอนเดรียที่ผิดปกติให้กลับเป็นปกติได้อีกด้วย

Dr. Mark ได้กล่าวเสริมว่ามีผลงานวิจัยอื่นที่พบว่าการออกกำลังกายแบบฝึกยกน้ำหนักก็ช่วยซ่อมแซมไมโตคอนเดรียได้เช่นกัน และถึงแม้ว่าระดับความหนักในการออกกำลังกายที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะช่วยชะลอโรคชราได้ แต่ทุกๆคนก็ควรที่จะเริ่มออกกำลังกายเท่าที่จะสามารถทำได้ซึ่งยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยในขณะที่เขากำลังให้ความสนใจอยู่กับผลของการออกกำลังกายที่ช่วยยืดอายุให้สุขภาพของเส้นขน นักศึกษาของเขากลับสนใจอยู่กับผลของการออกกำลังกายที่ช่วยยืดอายุให้อวัยวะสืบพันธุ์มากกว่า