ให้เลิกดื่มนม”พร่องไขมัน” skim milk

หมอเด็กแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรียกร้องให้เลิกดื่มนม”พร่องไขมัน” Skim milk

วารสารหมอเด็กในอเมริกาเตือนภัยจากน้ำตาลในเครื่องดื่มโดยเฉพาะจากนม”พร่องไขมัน” Skim milk ซึ่งมักจะเติมน้ำตาล การโฆษณาก็เน้นแคลเซียมจากนม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผักใบเขียวเช่น คะน้า ถั่ว ปลาเล็กปลาน้อย ยังมีปริมาณแคลเซียมสูงมากกว่านมวัวเสียอีก…

วารสารโภชนาการของอเมริกากล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าอาหารซึ่งมีไขมัน”อิ่มตัว”ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

หมายเหตุ- การสกัดไขมันออกจากน้ำนมจำเป็นต้องใช้สารเคมี โปรดอ่านที่นี่

http://butterbeliever.com/fat-free-dairy-skim-milk-secrets/

  top tourist destinations