Greenlife โครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

ครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม มาจากวิธีคิดที่ว่าคุณภาพชีวิตมิใช่เป็นเพียงการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสมดุลอีกด้วยเพื่อจะได้มีโอกาสทำหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2552 โดยมีภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะแม้ไม่เอากำไรเป็นตัวตั้งแต่ก็เชื่อว่าควรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจึงบริหารงานในรูปแบบบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรีนไลฟ์ บาย ยุทธโรจน์ จำกัด

ตัวโครงการฯมีเป้าหมายเพื่อช่วยเกื้อกูลให้ทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกและพนักงานได้มีสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมโดยการออกกำลังกายและนำพาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายดำเนินไปสู่อุดมคติสูงสุดตามที่พระพุทธศาสนาได้สั่งสอน ยกตัวอย่างเช่น สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอและไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมโดยที่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเต็มทุกประการฯลฯ

ที่สำคัญอีกประการโครงการฯใส่ใจในประเด็นเรื่องครอบครัวด้วย กล่าวคือ ไม่เพียงการพัฒนาสมาชิกไปสู่เป้าหมายเท่านั้นแต่โครงการฯเห็นว่าครอบครัวของสมาชิกเองก็ควรก้าวร่วมไปพร้อมกันโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ

ผู้บริหารโครงการฯหายได้เองจากโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทโดยการออกกำลังกาย ฝึกโยคะ และไปปฏิบัติธรรม จึงแบ่งปันวิธีการได้จากทั้งประสบการณ์ตรงและที่ได้ไปศึกษาจนจบหลักสูตรเทรนเนอร์ของสถาบัน ACE แห่งสหรัฐอเมริกาที่ทั่วโลกเชื่อถือ และจบหลักสูตรครูโยคะของสถาบันโยคะวิชาการ ในมูลนิธิหมอชาวบ้าน

กิจกรรมของโครงการฯ มีเพื่อส่งเสริมให้เราทุกคนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น แม้การชวนออกกำลังกายจะเป็นงานที่ยากและท้าทายมากกว่าชวนกิน-เที่ยว แต่เราจะมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดอย่างอดทนด้วยเวลาอันมีค่าที่ยังเหลืออยู่

โครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

บ้านเลขที่  132/1  ซอยบางบอน 3  ซอย 12  (ซอยร่มไทร)   ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160

โทรศัพท์ 02 899 7377

เว็บไซต์  www.greenlifefitness.net

ติดต่อได้ทุกวันธรรมดาเวลา         10.30-21.00 น.

         เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 10.30-20.00 น.

         (ปิดทุกวันพฤหัสบดี)

Greenlife- A Concept for Living Life Fully

Quality of life does not depend on longevity alone but also depends on living self-sufficiently, independently and happily by developing a healthy body and mind holistically. With Buddhism and sustainable economy foundations, we believe that everyone has a duty to give back socially.

This project was registered in February 2009 to serve the public. Even though profit is not our aim, we believe that an efficient operation is necessary and thus we were set up as companies and registered as Greenlife by Yuttaroj Co.,Ltd..

Our aim is to serve everyone, including both our members as well as our staff to attain healthy bodies and minds holistically. We encourage our staff to exercise regularly as well as to attend meditation practice while receiving full salary and other welfares. Also, we invite all members to bring their family occasionally to join various activities and thereby improve their quality of family life.

Our manager has recovered on his own from spinal stenosis by doing exercise, yoga and Dharma practice. Thus, he is able to share from practical experiences as well as knowledge certified by ACE in U.S.A.

Activities are provided to enhance everyone’s health, regardless of the difficulties, we’re determined to do our very best with the remaining of valuable time.

Address : 132/1 soi bangbon 3  soi 12 (soi romsai) ,Kanjanapisek road, luksong, bangkae,            bangkok 10160

Telephone :     02 899 7377

Website : www.greenlifefitness.net

Open hours:   10.30 – 21.00  o’clock  daily

                    10.30 – 20.00  o’clock  on weekends and holidays

                   (closed on Thursday)