หลักสำคัญในการออกกำลังกาย

หลักสำคัญในการออกกำลังกายให้ได้ผล

1. ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงแบบองค์รวมที่สมดุล ทั้งแข็งแรง ว่องไว ยืดหยุ่น ทรงตัวมั่นคง ด้วยท่าบริหารและหลักโภชนาการที่ถูกวิธีเท่านั้น
ไม่อดอาหารและทานให้ถูกเวลาทั้งก่อนและหลังเล่น timing

2. ฝึกจับความรู้สึกของร่างกายซึ่งกำลังบริหารช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานร่วมกับระบบประสาทอย่างมีประสิทธิภาพ mind & body

3. ฝึกแบบ HIIT (high intensity interval training)ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบันซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
แม้ในผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน

สร้างกล้ามเนื้อไปได้พร้อมกับกำจัดไขมัน
เผาผลาญได้มากกว่าการฝึกแบบอื่นๆ
ทั้งในขณะเล่นและหลังเล่นเสร็จอีก48ชม.
excess post-exercise oxygen consumption (EPOC)

หมายเหตุ- การฝึกแบบนี้มีความหนักมากกว่าปกติจึงไม่ควรฝึกเกินสัปดาห์ละ3ครั้งๆละ60นาที

อนึ่ง การฝึกลดไขมันใน heart-rate zones
ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าไม่นิยมใช้กันแล้วเพราะ

ก. หลักการของ Zone เชื่อว่าทุกคนเหมือนกันหมด แต่ในความจริงแล้ว ร่างกายของทุกคนตอบสนองต่างกัน

ในปัจจุบันหลัก VT1-VT2 ของสถาบัน ACE ซึ่งใช้อาการเหนื่อยหอบเป็นตัวชี้วัดจึงเป็นที่นิยม
เนื่องจากเป็นการวัดผลของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน ทั้งสะดวกและวัดผลได้แม่นยำกว่า

ข. หลักการของ Zone ไม่คำนึงถึง
กฎของการปรับตัวได้เองของร่างกาย adaptation
ดังนั้นการใช้ zone จึงได้ผลไม่นานแล้วก็หยุดอยู่กับที่

ค. การฝึกใน zone ต้องใช้เวลานานกว่า
ในการเผาผลาญให้ได้ปริมาณเท่ากับแบบ HIIT ซึ่งทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อไปใน catabolic state

https://www.acefitness.org/…/does-your-heart-rate-really-ma…
https://www.acefitness.org/…/7-things-to-know-about-excess-…
https://www.active.com/…/…/the-myth-of-the-fat-burning-zone…
https://www.acefitness.org/…/what-is-the-difference-between…

4. ใช้หลัก periodization ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นไม่ซ้ำกันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้พัฒนาต่อได้โดยไม่มีหยุดชะงัก กล้ามเนื้อแข็งแรง กระชับและคมชัดขึ้น ลดไขมันส่วนเกินลง ระบบเผาผลาญดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปได้เรื่อยๆ

ผู้ที่ไม่ใช้หลักการนี้มักพบปัญหาพัฒนาการจะหยุดลงเพราะร่างกายปรับตัว adaptation เมื่อทำกิจกรรมซ้ำๆร่างกายจะทำได้โดยใช้แรงน้อยลงๆทำให้การเผาผลาญน้อยลงตามไปด้วย

http://www.acefitness.org/…/periodized-training-and-why-it…/

5. ฝึกด้วยท่าและน้ำหนักที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในการสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดโดยไม่หักโหม

http://www.fitday.com/…/how-to-avoid-a-catabolic-state.html…

6. ท่าบริหารกล้ามเนื้อพร้อมกันหลายส่วน
ด้วย compound movement
ช่วยให้เผาผลาญและลดกระชับได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาสั้น

7. การบริหารในระนาบทั้งสาม frontal, sagittal, transverse และในมุมที่หลากหลาย ช่วยให้กล้ามเนื้อคมชัดมีมิติ
โดยเฉพาะกล้ามหน้าท้อง

8. การฟังร่างกายซึ่งแตกต่างกันทุกวัน
ร่วมกับการควบคุมจังหวะในการเล่น tempo
ช่วยให้ได้ผลเร็วและไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ฟิต8 ใช้หลักการทั้งหมดนี้
สมาชิกทุกคนจึงได้ผลดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

43417502_2022239904482142_1264076258954706944_n