Anterior pelvic tilt

 

Anterior pelvic tilt
ซึ่งเป็นการควบคุมให้หลังตรงมีความสำคัญมาก

ในขณะย่อตัวลงหลังส่วนล่างจะแอ่น
เพราะกล้ามท้องไม่แข็งแรงและกล้ามหลังตึงมากไป
ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดทับต่อกระดูกสันหลัง
โดยเฉพาะในขณะที่ยกน้ำหนักที่หนักมาก
ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่สะสมเรื้อรังได้

ป้องกันได้ด้วยการฝึกเพิ่มความแข็งแรงและยืดส่วนที่ตึง
เพื่อให้สามารถรักษาแนวกระดูกสันหลังไว้ให้ตรงได้

https://www.youtube.com/watch?v=2NZMaI-HeNU