ความมั่นคงของชีวิต

แม้ผลเลือดของผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย
จะอยู่ในเกณฑ์ปกติในทางการแพทย์แต่ส่วนใหญ่มักมีค่า
ความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลที่สูงขึ้นๆ
พร้อมกับมีอาการเหนื่อยง่าย ท้องผูก
ไม่มีพลัง นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตัว
ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายว่า
มีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วใครที่ไม่ใส่ใจกับสัญญาณเตือนนี้
แล้วรีบหาทางป้องกัน
ก็อาจเป็นโรคเรื้อรัง
ซึ่งรักษาไม่หายขาด เช่น
มะเร็ง ความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลสูง

ที่กำลังระบาดมากขึ้นในอัตราที่เร็วเพิ่มขึ้น
คนส่วนใหญ่ห่วงการงานจนไม่ห่วงสุขภาพ
ด้วยเข้าใจผิดว่าความร่ำรวยคือความมั่นคง
และคิดว่าการออกกำลังกายนั้น
เสียเวลางานและต้องไปฟิตเนสเท่านั้น

การดูแลสุขภาพในเชิงรุก
ที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้คือ
การออกกำลังกายถูกวิธีเช่น ฟิต8
ซึ่งพัฒนาหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทั้งตัว

สามารถทำได้เอง ไม่ต้องมีอุปกรณ์
ไม่ต้องไปฟิตเนส ปลอดภัย ใช้เวลาน้อย
จึงสะดวกและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยมีผลข้างเคียงคือ
สุขภาพ รูปร่างและบุคลิกภาพดียิ่งขึ้น

การที่รอให้ป่วยแล้วจึงค่อยรักษา
มักประกอบด้วยการรักษา
แบบประคับประคอง
ที่มักต้องทานยาไปตลอดชีวิต
โดยที่ไม่สามารถหายขาดจากโรค

โดยมีผลข้างเคียง
ต่อร่างกายและจิตใจ
ทั้งผู้ป่วยและครอบครัว
มีค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
บีบคั้นให้ใช้เงินสะสมทั้งหมด
ไปกับการรักษาโรคแต่ก็ไม่หาย

การตัดสินใจเพื่ออนาคต
จึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาให้ดี
เพราะมักจะขัดกับความต้องการตรงหน้า

คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตคือ
การมีชีวิตที่ยืนยาว
มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม
ทำกิจวัตรต่างๆได้ด้วยตนเอง
ทำประโยชน์เพื่อตนเองครอบครัว
และเพื่อสังคมได้เต็มศักยภาพ

นี่คือความมั่นคงของชีวิตที่แท้จริง

ความมั่นคงของชีวิต