บริหารท่าไหนดีที่สุด

ท่าบริหาร

หลายคนชอบถามว่าควรฝึกบริหารท่าไหนดีที่สุด
ซึ่งตอบได้ยากเนื่องจากแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากัน
ทั้งในเรื่องความแข็งแรงยืดหยุ่นและความพร้อมอื่นๆ

ท่าสำเร็จรูปเพื่อลดสัดส่วนใดของร่างกายไม่มีจริง
มีแต่ท่าพื้นฐานซึ่งหากทำได้ดีแล้วสัดส่วนจะดีเอง

หลักพื้นฐานที่สำคัญคือ
ไม่ควรฝึกด้วยกิจกรรมเดียวและท่าใดท่าเดียว

กิจกรรมและท่าที่หลากหลายมีประโยชน์มากเพราะ
บริหารกล้ามเนื้อได้ทั่วถึงในหลายระนาบซึ่งสมดุล
จึงพบเห็นได้บ่อยว่าผู้ที่ฝึกอย่างเดียวมักลงพุง
ส่วนผู้ที่ฝึกหลากหลายมักมีสัดส่วนที่ดีกว่า

สิ่งสำคัญที่สุดคือ การฝึกด้วยท่าที่ถูกต้องปลอดภัย
ควบคุมแนวของศีรษะ กระดูกสันหลัง ขาและเข่าให้ตรงเสมอ
ด้วยข้อศอกและเข่างอเล็กน้อยในขณะออกกำลังกาย
รวมทั้งทำให้ถูกท่าโดยละเอียดด้วยเทคนิคที่แนะนำ
เมื่อคล่องแล้วจึงค่อยๆเพิ่มน้ำหนักด้วยท่าที่ท้าทายขึ้น

ฟิต8 เน้นกิจกรรมและท่าที่หลากหลาย
ด้วยเทคนิคให้ท่าถูกต้องได้ผลเร็วปลอดภัย

sdr

sdr