วอร์มอัพ vs ยืดเส้น

วอร์มอัพ vs ยืดเส้น

มีความเข้าใจผิดว่า
ควรยืดเส้นก่อนออกกำลังกาย

แต่ที่ถูกและควรทำคือ
เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกกำลังกาย
ด้วยการเคลื่อนไหวแบบ dynamic warm-up

แล้วยืดเส้นแบบค้าง static stretch
หลังออกกำลังกายเสร็จแล้วเท่านั้น

ยกเว้นต่อเมื่อรู้สึกตึงมากๆ
ยืดเส้นก่อนเล็กน้อย
โดยที่ควรวอร์มอัพ
ก่อนจะยืดเส้นเสมอเพราะ

การยืดเส้นขณะที่กล้ามเนื้อเย็นอยู่มักทำให้บาดเจ็บ
กล้ามเนื้ออาศัยความตึงจึงใช้แรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://www.webmd.com/…/new-ideas-on-proper-stretching-techn…

18033155_1409867419052730_4411113095049705395_n