การวอร์ม

การวอร์ม
มีความสำคัญมาก

ช่วยให้เลือดลมเดินดี
ร่างกายพร้อมใช้งาน

บางคนกลัวว่า
อาจทำให้แรงหมด
แต่ที่จริง
แรงมีพอเล่นได้60นาที
และการวอร์มไม่พอ
มักทำให้บาดเจ็บได้ง่าย

ยิ่งถ้าเติมความสนุกด้วย
จะช่วยให้เลือดลมเดิน
ทั่วร่างและรวมถึงใจด้วย

ปล. น้องซันซัน
สมาชิกผู้มีอายุน้อยสุด
ชอบเล่นลิงชิงบอลล์มาก

https://youtu.be/O3VU-5gGXtc