ไม่ฝึกเกิน 60 นาที

ไม่ฝึกเกิน 60 นาที
 
การออกกำลังกาย
แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ
cardio พัฒนาหัวใจปอดระบบไหลเวียน
strength พัฒนากล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูก
 
ทั้ง 2 ประเภทนี้
ควรฝึกไม่เกิน 60 นาที
 
นอกจากนักกีฬาประเภทไตรกีฬา
ซึ่งต้องฝึกนานกว่านี้
เพื่อเพิ่มความทนทานเพราะ
การแข่งใช้เวลานานกว่า 60 นาที
 
ส่วนการฝึก strength
ซึ่งนักกีฬาทุกประเภท
มักฝึกกันในช่วงนอกฤดูแข่งขัน
 
ไม่ควรฝึกเกิน 60 นาที
เพราะหากฝึกนานกว่านี้
จะเป็นการทำลายกล้ามเนื้อ
แทนที่จะเสริมสร้าง
 
ในกรณีเมื่อฝึก 60 นาทีแล้ว
ยังไม่รู้สึกว่าเมื่อยหรือรู้สึกโดน
 
นั่นอาจเป็นเพราะ
 
ใช้ท่าที่ยังไม่เสริมจุดอ่อน
ใช้น้ำหนักยังไม่หนักพอ
ใช้ตารางฝึกที่ยังมี
work load ไม่มากพอ
ที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อได้
 
ยังไงก็ตาม
ไม่ควรฝึกเกิน 60 นาที
33782036_10213946952326919_6676339370993123328_n