รู้จริง

การออกกำลังกาย
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
จำเป็นต้องรู้จริง
ทั้งจากการศึกษาและลงมือปฏิบัติเอง

ควรศึกษาจากผู้ที่เรียนจบ
วิชาสอนออกกำลังกายจริง
และออกกำลังกายเอง
มากพอเท่านั้น

49348937_10156898477473908_6419613108238548992_n