machine/free-weight/body-weight

machine/free-weight/body-weight

การใช้น้ำหนักตัว body weight
และ free weight
เช่น ดัมเบลล์ และบาร์เบลล์ 
ได้ประโยชน์มากกว่า
การใช้เครื่อง machine
หลายประการ อาทิ

การใช้น้ำหนักตัวและ free weight
ไม่ถูกจำกัดด้วยขนาดที่ตายตัวของเครื่อง
ช่วยบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่เล็กได้ทั่วถึงกว่า
บริหารได้ในทุกระนาบและทุกมุม
กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นได้อย่างสมดุล
และมีความคมชัดมากกว่า

การใช้เครื่องพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้
ในมุมและระนาบที่จำกัด
มัดเล็กๆจึงพัฒนาได้ไม่ทัน
ทำให้มีโอกาสบาดเจ็บง่าย

การใช้ body weight และ free weight
มีอันตรายหากใช้ไม่ถูกท่าถูกวิธี
จึงควรปรึกษาโค้ชผู้เชี่ยวชาญ

ภาพเครื่อง- กูเกิล

50234838_2172318286140969_7524295511566712832_n-horz download (1)-horz