ให้เลิกดื่มนม”พร่องไขมัน” skim milk

วารสารหมอเด็กในอเมริกาเตือนภัยจากน้ำตาลในเครื่องดื่มโดยเฉพาะจากนม”พร่องไขมัน” Skim milk ซึ่งมักจะเต็มไปด้วยน้ำตาล การโฆษณาก็เน้นแคลเซียมจากนม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผักใบเขียวเช่น คะน้า ถั่ว ปลาเล็กปลาน้อย ยังมีปริมาณแคลเซียมสูงมากกว่านมวัวเสียอีก...

วิธีลดคลอเรสเตอรอล 2 แบบง่ายๆที่ได้ผล | Two Proven Approaches to Lowering Cholesterol

เป็นที่ทราบดีแล้วว่า การรับประทานข้าวโอ๊ต ถั่วต่างๆ และเนื้อปลารวมทั้งสารธรรมชาติจากพืชบางชนิด สามารถช่วยลดคลอเรสเตอรอลลงได้ งานวิจัยล่าสุดได้พิสูจน์ว่า เพียงท่านปรับเปลี่ยนวิธีรับประทานเล็กน้อย ท่านก็สามารถทำให้คลอเรสเตอรอลลดลงได้ถึง 6% ภายใน 6 วันเท่านั้น

Greenlife โครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

โครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม มาจากวิธีคิดที่ว่าคุณภาพชีวิตมิใช่เป็นเพียงการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสมดุลอีกด้วยเพื่อจะได้มีโอกาสทำหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง