วิธีลดคลอเรสเตอรอล 2 แบบง่ายๆที่ได้ผล | Two Proven Approaches to Lowering Cholesterol

เป็นที่ทราบดีแล้วว่า การรับประทานข้าวโอ๊ต ถั่วต่างๆ และเนื้อปลารวมทั้งสารธรรมชาติจากพืชบางชนิด สามารถช่วยลดคลอเรสเตอรอลลงได้ งานวิจัยล่าสุดได้พิสูจน์ว่า เพียงท่านปรับเปลี่ยนวิธีรับประทานเล็กน้อย ท่านก็สามารถทำให้คลอเรสเตอรอลลดลงได้ถึง 6% ภายใน 6 วันเท่านั้น

Greenlife โครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

โครงการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม มาจากวิธีคิดที่ว่าคุณภาพชีวิตมิใช่เป็นเพียงการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสมดุลอีกด้วยเพื่อจะได้มีโอกาสทำหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง

About Us

คุณภาพชีวิตมิใช่เป็นการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเดียวแต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างสมดุลแบบองค์รวม สามารถทำกิจวัตรต่างๆได้ด้วยตนเองเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ กรีนไลฟ์ฯเป็นฟิตเนสบ้านดินในสวนกลางเมือง เพียงแห่งเดียวนี้ ซึ่งหาไม่มีอีกแล้ว(ไม่คุ้มหากหวังร่ำรวย) เรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืนและช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยกิจกรรม ที่หลากหลายเพื่อความสมดุลของร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักพระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง ภายในอาคารบ้านดินท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ในสวนธรรมชาติที่สงบร่มรื่นและปลอดภัยกว่า...