Shop

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

  1. สั่งซื้อผ่านทาง Inbox ของ Facebook Page
  2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์โทร 082 455 7575 และ 06 1402 9020
  3. สั่งซื้อได้ทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์