Tag: ความมั่นคงของชีวิต

ความมั่นคงของชีวิต

แม้ผลเลือดของผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย จะอยู่ในเกณฑ์ปกติในทางการแพทย์แต่ส่วนใหญ่มักมีค่า ความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลที่สูงขึ้นๆ พร้อมกับมีอาการเหนื่อยง่าย ท้องผูก ไม่มีพลัง นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตัว ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วใครที่ไม่ใส่ใจกับสัญญาณเตือนนี้ แล้วรีบหาทางป้องกัน ก็อาจเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งรักษาไม่หายขาด เช่น มะเร็ง ความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลสูง ที่กำลังระบาดมากขึ้นในอัตราที่เร็วเพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่ห่วงการงานจนไม่ห่วงสุขภาพ ด้วยเข้าใจผิดว่าความร่ำรวยคือความมั่นคง และคิดว่าการออกกำลังกายนั้น เสียเวลางานและต้องไปฟิตเนสเท่านั้น การดูแลสุขภาพในเชิงรุก ที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้คือ การออกกำลังกายถูกวิธีเช่น ฟิต8 ซึ่งพัฒนาหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทั้งตัว สามารถทำได้เอง ไม่ต้องมีอุปกรณ์ ไม่ต้องไปฟิตเนส ปลอดภัย ใช้เวลาน้อย จึงสะดวกและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลข้างเคียงคือ สุขภาพ รูปร่างและบุคลิกภาพดียิ่งขึ้น การที่รอให้ป่วยแล้วจึงค่อยรักษา...