Tag: คำแนะนำ

คำแนะนำ

คำแนะนำ ไม่ว่าในการดูแลสุขภาพ หรือออกกำลังกาย   ผู้ให้บริการ/คำแนะนำ ควรรู้เท่าทันตนเองด้วยว่า นั่นเป็นความต้องการของเรา   ซึ่งแม้จะมีเจตนาที่ดีมาก แต่อาจไม่ใช่ ความต้องการของผู้รับบริการ   ควรเคารพสิทธิของ ผู้รับบริการ ให้เป็นผู้เลือกและรับผล จากการตัดสินใจนั้นเอง เพราะเราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว