Tag: ตัวไม่สูง

ยกน้ำหนักแล้วตัวไม่สูง

ยังมีความเชื่อที่ผิดๆว่า ถ้าอายุน้อยยกน้ำหนักแล้วตัวไม่สูง การฝึกยกน้ำหนักอย่างถูกวิธีให้ผลดีต่อทุกเพศทุกวัย พร้อมกับทานอาหารถูกหลักโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอ ช่วยให้เติบโตแข็งแรงสุขภาพดีหุ่นดีไม่อ้วนในผู้มีอายุน้อย ส่วนผู้มีอายุมากแล้วก็ช่วยให้สุขภาพดีไม่อ้วนง่าย ไม่ว่าอายุเท่าใดหากฝึกยกน้ำหนักอย่างไม่ถูกต้อง ย่อมมีผลเสียทำให้บาดเจ็บ มีกล้ามเนื้อผิดรูป ตึงมาก ขาดความสมดุลซึ่งแก้ไขได้ยาก นอกจากนี้เด็กควรได้มีโอกาสเรียนรู้ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ด้วยการฝึกยกน้ำหนักและcardio ช่วยป้องกันและรักษา โรคเด็กเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร ให้หายได้โดยที่ไม่ต้องฉีดฮอร์โมน