Tag: บริหารท่าไหนดีที่สุด

บริหารท่าไหนดีที่สุด

ท่าบริหาร หลายคนชอบถามว่าควรฝึกบริหารท่าไหนดีที่สุด ซึ่งตอบได้ยากเนื่องจากแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากัน ทั้งในเรื่องความแข็งแรงยืดหยุ่นและความพร้อมอื่นๆ ท่าสำเร็จรูปเพื่อลดสัดส่วนใดของร่างกายไม่มีจริง มีแต่ท่าพื้นฐานซึ่งหากทำได้ดีแล้วสัดส่วนจะดีเอง หลักพื้นฐานที่สำคัญคือ ไม่ควรฝึกด้วยกิจกรรมเดียวและท่าใดท่าเดียว กิจกรรมและท่าที่หลากหลายมีประโยชน์มากเพราะ บริหารกล้ามเนื้อได้ทั่วถึงในหลายระนาบซึ่งสมดุล จึงพบเห็นได้บ่อยว่าผู้ที่ฝึกอย่างเดียวมักลงพุง ส่วนผู้ที่ฝึกหลากหลายมักมีสัดส่วนที่ดีกว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การฝึกด้วยท่าที่ถูกต้องปลอดภัย ควบคุมแนวของศีรษะ กระดูกสันหลัง ขาและเข่าให้ตรงเสมอ ด้วยข้อศอกและเข่างอเล็กน้อยในขณะออกกำลังกาย รวมทั้งทำให้ถูกท่าโดยละเอียดด้วยเทคนิคที่แนะนำ เมื่อคล่องแล้วจึงค่อยๆเพิ่มน้ำหนักด้วยท่าที่ท้าทายขึ้น ฟิต8 เน้นกิจกรรมและท่าที่หลากหลาย ด้วยเทคนิคให้ท่าถูกต้องได้ผลเร็วปลอดภัย