Tag: หกล้ม

ลดเสี่ยงหกล้มในผู้สูงวัย

ใครอยากรู้ว่าตัวเองเข้าข่ายเสี่ยงต่อการล้มหรือไม่ ทดสอบความเสี่ยงด้วยตัวเองง่ายๆจากการยืนกระต่ายขาเดียว ถ้ายืนไม่ได้ถึง 20 วินาทีแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการล้มได้ง่าย ต้องเริ่มออกกำลังกายและฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงด้วยท่าเหล่านี้สัก 2-3 รอบ