Tag: อย่าเชื่อ

อย่าเชื่อ

      ในขณะเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ ผู้เรียนควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ โดยไม่ด่วนตัดสินในสิ่งที่ครูสอน เมื่อไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยเชื่อ แต่ก็อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะถามครูให้เข้าใจ และเมื่อเข้าใจแล้ว ก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อ จงพิสูจน์ด้วยการลองทำตามก่อน ถ้าได้ผลดังที่ครูบอกจึงค่อยเชื่อ ด้วยความเคารพต่อ คุณ”ครู”ทุกท่าน ผู้มีความหวังดีต่อศิษย์ มากกว่าแค่ให้ความรู้ เพื่อแลกกับเงินเท่านั้น หมายเหตุ- การออกกำลังกาย เพื่อให้ได้ผลดีนั้น จำต้องใช้ทั้งความรู้ ความสม่ำเสมอและเวลา แพทย์ช่วยรักษา ให้หายป่วยหรือไม่หายได้ ส่วนครูสอนออกกำลังกาย ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้