Tag: ออกกำลังกาย

หลักสำคัญในการออกกำลังกาย

หลักสำคัญในการออกกำลังกายให้ได้ผล 1. ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงแบบองค์รวมที่สมดุล ทั้งแข็งแรง ว่องไว ยืดหยุ่น ทรงตัวมั่นคง ด้วยท่าบริหารและหลักโภชนาการที่ถูกวิธีเท่านั้น ไม่อดอาหารและทานให้ถูกเวลาทั้งก่อนและหลังเล่น timing 2. ฝึกจับความรู้สึกของร่างกายซึ่งกำลังบริหารช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานร่วมกับระบบประสาทอย่างมีประสิทธิภาพ mind & body 3. ฝึกแบบ HIIT (high intensity interval training)ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบันซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัย แม้ในผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน สร้างกล้ามเนื้อไปได้พร้อมกับกำจัดไขมัน เผาผลาญได้มากกว่าการฝึกแบบอื่นๆ ทั้งในขณะเล่นและหลังเล่นเสร็จอีก48ชม. excess post-exercise oxygen consumption (EPOC) หมายเหตุ- การฝึกแบบนี้มีความหนักมากกว่าปกติจึงไม่ควรฝึกเกินสัปดาห์ละ3ครั้งๆละ60นาที อนึ่ง การฝึกลดไขมันใน heart-rate zones ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าไม่นิยมใช้กันแล้วเพราะ ก. หลักการของ...