Tag: ไม่ฝึกเกิน 60 นาที

ไม่ฝึกเกิน 60 นาที

ไม่ฝึกเกิน 60 นาที   การออกกำลังกาย แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ cardio พัฒนาหัวใจปอดระบบไหลเวียน strength พัฒนากล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูก   ทั้ง 2 ประเภทนี้ ควรฝึกไม่เกิน 60 นาที   นอกจากนักกีฬาประเภทไตรกีฬา ซึ่งต้องฝึกนานกว่านี้ เพื่อเพิ่มความทนทานเพราะ การแข่งใช้เวลานานกว่า 60 นาที   ส่วนการฝึก strength ซึ่งนักกีฬาทุกประเภท มักฝึกกันในช่วงนอกฤดูแข่งขัน   ไม่ควรฝึกเกิน 60 นาที เพราะหากฝึกนานกว่านี้ จะเป็นการทำลายกล้ามเนื้อ แทนที่จะเสริมสร้าง   ในกรณีเมื่อฝึก...