Tag: Calcium

Calcium ช่วยให้กระดูกแข็งแรง แต่ว่าแค่ไหนจึงจะพอดี?

ถ้าขาดแคลเซียม เด็กจะตัวไม่สูงเต็มที่ ผู้ใหญ่จะเป็นโรคกระดูกพรุน ถ้าได้รับแคลเซียมมากเกินไปอาจก่อให้เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตัน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก นิ่วในไต ท้องผูก และโลหิตจาง