Tag: Intermittent Fasting

Intermittent Fasting

หลักโภชนาการ Intermittent Fasting มี 2 ประเภทคือ การอด 24 ชั่วโมง วันเว้นวัน  สัปดาห์หนึ่งอด 2 วันและทาน 5 วัน และการอด 16 ชั่วโมงในทุกๆวัน โดยแบ่งเวลา 1 วัน ทานได้ภายใน 8 ชั่วโมงเท่านั้น ที่เหลืออีก 16 ชั่วโมง อดอาหาร ดื่มได้แค่น้ำเปล่า เพื่อให้ร่างกายนำ พลังงาน ‘ไกลโคเจน’ ที่สะสมในกล้ามเนื้อ ออกมาใช้จนหมดก่อน จะได้ใช้ไขมันสะสมต่อไป ซึ่งงานวิจัยพบว่ามีประโยชน์มาก ช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นไม่เพลียง่าย ลดไขมันส่วนเกินและสร้างเซลล์สมองใหม่ อีกทั้งยังง่ายกว่าและดีกว่า การควบคุมอาหาร...