Tag: side plank

side plank

ท่า side plank นั้นสำคัญไฉน ทำท่า plank โดยตะแคงด้านข้าง วางเท้าซ้อนกันยกสะโพกและหัวเข่าขึ้นให้ขนานกับพื้น ควรค้างให้ได้ 30-60 วินาทีเป็นอย่างน้อย   ท่านี้มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมีความแข็งแรงมากพอช่วยรักษาความแข็งแรงทั้งหน้าท้องและหลังให้สมดุลกัน เนื่องจากการยกน้ำหนัก จำเป็นต้องควบคุมให้หลังตรงและไม่แอ่น จึงจำเป็นต้องมีกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงอย่างสมดุลจึงจะทำได้ นอกจากนี้ ถ้าต้องการมีกล้ามท้องที่คมชัดย่อมต้องบริหารในทุกระนาบและมุมด้วย   หมายเหตุ- ขอเสนอให้ฝึกท่านี้กับพื้นแข็งโดยไม่มีอะไรรองรับข้อศอก ทั้งนี้เพื่อให้เรียนรู้การทำด้วยศอกตั้งฉากกับพื้นซึ่งเป็นท่าที่ถูกและปลอดภัย และหากยังควบคุมการเกร็งท้องไว้ได้อยู่ก็ย่อมจะไม่เจ็บข้อศอกหรือไหล่เลย เมื่อทำได้นานถึง 2 นาทีแล้ว ลองทำบนพื้นที่ไม่มั่นคงเช่น ลูกบอลล์ จะช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอย่างสมดุล